Sut i gynaeafu’ch tatws

Dyddiadau allweddol

 

Hyd y cyfnod

Pedair wythnos ar ddeg

Mae ffermwyr tatws yn cynaeafu eu tatws 2.5 i 4 mis ar ôl eu plannu, yn dibynnu a ydyn nhw’n datws cynnar neu’n datws prif gnwd. Cânt eu cynaeafu gyda pheiriannau cynaeafu modern sy’n sownd wrth dractorau. Mae’r peiriannau’n cynaeafu drwy godi’r tatws o’r gwely gan ddefnyddio didolwr. Mae pridd, baw, cerrig a thatws yn cael eu trosglwyddo i gyfres o weoedd, lle mae’r tatws yn cael eu gwahanu yn y pen draw oddi wrth y deunydd arall.

14 wythnos yn unig ar ôl plannu, bydd eich tatws yn barod i’w cynaeafu, os ydych chi wedi gofalu amdanyn nhw’n iawn.

3 Cham Hawdd

Illustration of a potato plant's leaves and root system.

Cam 1

Torrwch a thynnwch y topiau gwyrdd yn ofalus o’ch bag tyfu

 

Cam 2

Cydiwch yn y coesynnau sydd ar ôl a thynnu’r planhigyn o’r bag tyfu

 

Cam 3

Chwiliwch yn ofalus drwy’r pridd a’r gwreiddiau i ddod o hyd i’ch tatws, gan gadw golwg am y daten wreiddiol!!

Cynghorion defnyddiol

Dyma rai syniadau i hwyluso’r cynaeafu:
  • Cynaeafwch ar ddalen o blastig fel bod modd tynnu’r pridd yn hawdd
  • Wrth ichi dipio’ch bagiau tyfu, daliwch eich gafael ar goesyn/coesynnau’r tatws, bydd hyn yn cadw’r rhan fwyaf o’r tatws gyda’i gilydd
  • Gosodwch ddysgl yn barod i roi’r tatws ynddi, a chael y plant i ddyfalu a chyfrif faint o datws fydd yna
  • Gallwch ail-ddefnyddio’ch bagiau tyfu tatws felly beth am blannu … neu eu cadw ar gyfer y flwyddyn nesaf i blannu hyd yn oed mwy o datws blasus.