Sut i egino’ch tatws

Dyddiadau allweddol

 

Hyd y cyfnod

Pythefnos

3 Cham Hawdd

Mae’r bocs y gwnaethoch chi dderbyn eich pecyn GYOP ynddo yn cynnwys hambwrdd egino pwrpasol.

Cam 1

Rhwygwch gaead eich bocs pecyn i ffwrdd yn ofalus ar hyd y llinell o dyllau, i ddatgelu’r hambwrdd egino. Bydd hyn yn atal y caead rhag cau golau’r haul allan.

Cam 2

Gosodwch eich tatws hadyd ar y tyllau fel y dangosir (4 math Roced a 3 math Rhanbarthol). Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw’r ddau fath ar wahân.

Cam 3

Gosodwch yr hambwrdd egino mewn lle cynnes gyda digon o olau, mae sil ffenestr ystafell ddosbarth yn le perffaith ar gyfer hyn, a gwyliwch yr egin yn ymddangos. Ar ôl pythefnos yn y golau bydd eich tatws hadyd yn barod i’w plannu.

Cynghorion defnyddiol

Trafodwch eich tatws hadyd yn ofalus iawn i wneud yn siŵr nad ydych chi’n bwrw unrhyw egin i ffwrdd wrth fynd ati i’w plannu.